Start

Elk jaar opnieuw verlaten ouders onze ouderraad omdat hun kinderen afstuderen op de Hollebeek.


De ouderraad is dus telkens opnieuw op zoek naar nieuwe medewerkers/leden. Ouders die de vergaderingen willen bijwonen en/of ouders die een iets groter engagement willen aangaan in een van de werkgroepen.


Jij bepaalt de tijd die je wil spenderen!

Momenteel zetten we werkgroep 'Hollebollequizz' in de spotlights, zij zijn dringend op zoek naar mensen die de kwis van dit schooljaar willen vorm geven. Kandidaten kunnen zich melden via 

quiz@ouderraadhollebeek.be


VORMING

FUN

DIALOOG

Copyright © All Rights Reserved

GDPR Compliant - Privacy Statement